Xem b?o m?t màn hình

C?a hàng ??ng h? ch?ng tr?m

Watch Display Security???c trang b? ?i?u khi?n t? xa. ??ng h? ??t ti?n, m?t khi b? m?t ho?c h? h?ng, ?nh h??ng r?t l?n. ?? mang ??n cho khách hàng tr?i nghi?m t?t h?n và t? do h?n, chúng t?i c?n th? hi?n v? ngoài hoàn h?o c?a ??ng h?. ??ng th?i, chúng ta nên có nh?ng bi?n pháp ch?ng tr?m th?t t?t. Nhan viên bán hàng kh?ng th? theo k?p m?i khách hàng. Cách này làm t?ng chi phí cho ch? c?a hàng. Vì v?y, b?n c?n ph?i b?o v? an ninh tr?ng bày, kh?ng ch? có th? ?óng vai trò ch?ng tr?m mà còn kh?ng th? ?nh h??ng ??n v? ??p c?a ??ng h?. B?t k? nhan viên ? ?au trong c?a hàng, m?t khi khách hàng rút day k?t n?i ??ng h? th?ng minh, an ninh tr?ng bày ??ng h? s? l?p t?c báo ??ng. M?i ba màn hình an ninh ???c trang b? ?i?u khi?n t? xa. Nó r?t thu?n ti?n cho các tr? ly c?a hàng ?? ??i phó v?i tr?m c?p. 

Bohang có 20 n?m kinh nghi?m trong ngành này. Camera hi?n th? an ninh r?t thu?n ti?n ?? s? d?ng, plug and play. Có nhi?u m?u m? ?a d?ng. B?n có th? ch?n m?u phù h?p v?i c?a hàng c?a mình.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay
  Các nhà sản xuất hệ thống giám sát bài viết điện tử, thẻ bảo mật EAS, bảo mật hiển thị - Hệ thống chống trộm Bohang
Rm.601,Building E2, Tianan Cyber Park,#36 Yongfeng Rd.,Nanjing,China.
Bạn có thể tin tưởng chúng tôi
Chúng tôi là một Nhà sản xuất chuyên nghiệp tại Trung Quốc và chúng tôi không ngừng đổi mới để khách hàng có thể có những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.
Hỗ trợ tiếp thị bởi Globalsir
Nhập chi tiết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.
Name can't be empty
E-mail không thể để trống
Company can't be empty
Phone can't be empty
Products can't be empty
Tin nhắn không thể để trống
Lỗi mã xác minh
code
Nạp lại