Máy h?y kích ho?t

Trình h?y kích ho?t EAS

B? h?y kích ho?t EAS???c s? d?ng v?i nh?n m?m và ?ng ten EAS. B? h?y kích ho?t có th? ???c chia thành b? h?y kích ho?t h? th?ng RF và b? h?y kích ho?t h? th?ng AM. EAS Deactivator còn ???c g?i là b? gi?i m? EAS. Theo s? xu?t hi?n nó có th? ???c chia thành b? gi?i m? tích h?p và phan chia. Nguyên ly s? d?ng c?a nó là gi?i m? nh?n m?m, n?u kh?ng, c?a an ninh s? báo ??ng khi khách hàng ?i qua c?a an ninh EAS v?i hàng hóa trong ?ó có nh?n m?m EAS. Máy h?y kích ho?t EAS th??ng ???c ??t c?nh qu?y thanh toán trong siêu th? ho?c c?a hàng qu?n áo. Nhan viên thu ngan c?n ??t m?t hàng có nh?n m?m vào máy h?y kích ho?t và sau ?ó gi?i m? nó. N?u kh?ng, khi khách hàng mang ?? có nh?n m?m qua ?ng-ten ch?ng tr?m an toàn, ?ng-ten s? báo ??ng.

 
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay
  Các nhà sản xuất hệ thống giám sát bài viết điện tử, thẻ bảo mật EAS, bảo mật hiển thị - Hệ thống chống trộm Bohang
Rm.601,Building E2, Tianan Cyber Park,#36 Yongfeng Rd.,Nanjing,China.
Bạn có thể tin tưởng chúng tôi
Chúng tôi là một Nhà sản xuất chuyên nghiệp tại Trung Quốc và chúng tôi không ngừng đổi mới để khách hàng có thể có những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.
Hỗ trợ tiếp thị bởi Globalsir
Nhập chi tiết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.
Name can't be empty
E-mail không thể để trống
Company can't be empty
Phone can't be empty
Products can't be empty
Tin nhắn không thể để trống
Lỗi mã xác minh
code
Nạp lại